INDEX ABOUT NEWS PRODUCTS HONORS  NETWORK ORDERING FEEDBACK CONTACT CHINESE
 
在线订购确认单
货号
颜色
尺码
数量
 
注:如一次无法订购,请提交后另填。
 
配送方式
订购人信息
订购人:
*
地址:
*
邮编:
*
联系电话:
*
传真:
Email:
附加说明:
 
 
注:1.订购人在提交订单后请及时汇款,所订货品仅能保留二天。
    2.汇款后即请通过“在s线留言”、E-mail或传真详告汇款方式、汇款金额、汇款单(票)据号。
    3.本公司将于收到货款后当天配送货物(最迟至次日上午)并及时通知订购人。


Copyright © 2006 Jiang Dou city Yang Yang Knitting Clothes Making Co.Ltd
tel:0514-86456602 86458109 fax:0514-86456603 mob:013901444651 Add: YangQiao,Si MaTown JiangDou City Jian Suprovince